Μαύρο Γάλα

资料

语言 ελληνικά

Μαύρο Γάλα(2000)

★★★★★ ★★★★★ 暂无评分
(GR) 101m 喜剧

Alekos is a young writer, who faces a creative block, can not find any meaning and redemption in his reality, wasting himself among adventurous romances and dangerous friendships.

Μαύρο Γάλα评分
★★★★★ ★★★★★
全部评论(0)
最新评论 最热评论